ชาวจีนมีโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยและชาวจีนถูกลงโทษในประเทศไทย

มีชาวจีนจำนวนมากในประเทศไทยแต่เป็นการยากที่จะได้รับการยอมรับในประเทศไทย กคนยังไม่เคยได้ยินจากกลุ่มนี้และมันเกือบจะแยกไม่ออกจากกลุ่มชาติพันธุ์หลักในประเทศไทย นใหญ่ของคนรวยและนักการเมืองในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้จีนและยังมีเจ้าหน้าที่จีนจำนว เป็นที่ตั้งถิ่นฐานหลักของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หยวนและ หลังจากหลายร้อยปีของชีวิตและการทำสำเนาจำนวนของจีนได้คิดเป็น 14%ของประชากรทั้งห

ในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าพนักงานจากการพึ่งพาตนเองบนที่ดินกษัตริย์เพียงให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้ที่ดินไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สังคมไดเริ่มเปลี่ยนไปใช้สังคมชั้นแบ่งเป็นกษัตริย์,เจ้าชาย,ขุนนาง,สามัญชนและคนรับใช้ ะหว่างนักธุรกิจจีนกับชนชั้นปกครองจะแข็งแกร่งขึ้นและผลประโยชน์ของผู้ประกอบการจะไ าคใต้ของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. ชาวจีนอยู่ในพัทยาประเทศไทย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนจี ะระดับการบริโภคไม่สูงดังนั้นจีนจำนวนมากจะดึงดูดให้เดินทางไปยังประเทศไทย ความต้องการสำหรับความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก นประเทศต่างๆและประเด็นทางประวัติศาสตร์ว่าสถานะของคนจีนสูงกว่าคนพื้นเมืองในระห

2. วิดีโอการทะเลาะวิวาทของจีนในประเทศไทย

หากมีการปะทะกันในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนสามารถรวมกันและให้ความร่วมมือกั นๆของจีนในเวลานั้นสถานะของจีนจะกลายเป็นคนเทียนหลงเช่นเดียวกับคนบริสุทธิ์เลือดปัจ หนึ่งในตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดคือไม่ต้องสงสัยเพียงจักรพรรดิจีนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและในเวลาเดียวกันจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเจิ้งซิน ประเทศไทยเป็นบล็อกเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ของโลกห้าผู้ส่งออกสินค้าเกษตร,ด้านบนของโลกสิบประเทศท่องเที่ยว(กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก)และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์การผลิตรถยนต์

3. ชาวจีนถูกปรับในประเทศไทย

ชาวจีนได้ยุติการแข่งขันผสมกับชนชั้นปกครองไทยและดูเหมือนว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระห ระบบกำหนดว่าผู้ชายจะต้องทำหน้าที่ในการทหารและ 6 เดือนของการรับราชการทหารทุก เนื่องจากความไม่สมดุลอย่างรุนแรงในสัดส่วนของชายและหญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอ ผู้หญิงไทยมีสิทธิที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินของครอบครัวและยินดีที่จะปล่อยให้คนจีนแต่งงาน มและรู้ว่าทำไมผู้หญิงเวียดนามมาถึงประเทศจีน มันเศร้ามาก

4. เกิดอะไรขึ้นกับชาวจีนฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประเทศไทย

เมื่อประเทศเสียชีวิตคนไทยจีนหมดหวังที่จะขับไล่ผู้รุกรานในฐานะอาจารย์ทำให้เข้าใจภาษาจีนในประเทศไทยลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่จีนก็ได้รับการยอมรับจากคนไทย นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้ระบบดังกล่าวได้เกือบจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปและสิ่งที่เรียกว่ากษัตริย์และราชวงศ์ได้รับการยกเลิกในหลายประเทศ าคมแต่ก็แสวงหาการอยู่รอดในพื้นที่แคบ เพื่อพัฒนาการค้าส่งออกกับสหรัฐอเมริกาต่อไปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการปฏิรูปเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาที่ดินทำกินในขณะที่ลดภาษี

จีนเริ่มที่จะมีส่วนร่วมในการเมืองทหารและสาขาอื่นๆจากคนที่อุดมไปด้วยที่เรียบง่ายและค่อ